Στέγη ΙΛΑΕΚ

Εξωτερική όψη του κτιρίου που στεγάζει την ΙΛΑΕΚ από την πλατεία Αγ. Τίτου.