ΑΠΟ ΤΟ 1968

Για την Ιστορία, την Αρχαιολογία, τη Λαογραφία και την Τέχνη της Κρήτης.
50

ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

200

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ

20

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Ίδρυση

Η Εταιρεία ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1968 όταν μια ομάδα ανθρώπων με γνώμονα την επιστήμη, την ιστορία και τον πολιτισμό της Κρήτης "ιδρύουν σωματείον με έδρα την πόλιν των Χανίων". Την 01.03.1969 εγγράφεται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Χανίων στο τηρούμενο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων ως "Ιστορική, Λαογραφική & Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Κρήτης". Το 1976 το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και το σωματείο μετονομάζεται σε "Ιστορική, Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης" (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.), επωνυμία με την οποία εγγράφεται στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων στις 12.01.1981.

Στόχοι

Η μελέτη και διάδοση της Ιστορίας της Κρήτης. Η ανεύρεση, συλλογή, συντήρηση, διαφύλαξη, αναστήλωση, επισκευή και επιστημονική έρευνα των μνημείων της αρχαιότητας που βρίσκονται στην Κρήτη συμπεριλαμβανομένων και των Χριστιανικών, Βυζαντινών, Ενετικών και λοιπών μνημείων. Η μελέτη του βίου των Αρχαίων Κρητών και η εξερεύνηση της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας, Αρχαιολογίας και τέχνης. Η τόνωση του ενδιαφέροντος υπέρ της Ιστορίας, Αρχαιολογίας, λαογραφίας και τέχνης της Κρήτης.

Δράσεις

H Εταιρεία προβαίνει κυρίως σε ιστορικές έρευνες, ανασκαφές, μουσειακές κι άλλες σχετικές εργασίες, όπως και σε επιστημονικές διαλέξεις, ανακοινώσεις και εκδρομές, λειτουργεί βιβλιοθήκη στα γραφεία της, φροντίζει την έκδοση ιστορικών ή και αρχαιολογικών βιβλίων, περιοδικών και διατριβών και ενθαρρύνει κάθε επιστημονική εργασία συναφή προς τους σκοπούς της.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΙΛΑΕΚ

 • Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης
 • Μιχαήλ Φούμης
 • Θεμιστοκλής Μιτσοτάκης
 • Μιχαήλ Παπαγιαννάκης
 • Γεώργιος Καψωμένος
 • Ιωάννης Μαυρακάκης
 • Θεμιστοκλής Μπιτσάκης
 • Γεώργιος Μπρεδάκης
 • Γρηγόριος Πετράκης
 • Κωνσταντίνος Πόρταλης
 • Μαρία Καλαϊσάκη
 • Ιωάννης Τσιφετάκης
 • Ιωάννης Παϊζης
 • Ιωάννης Τζεδάκης
 • Δήμητρα Ποθουλάκη
 • Γεώργιος Δημοτάκης
 • Ιωσήφ Κουτρουμπάς
 • Κωνσταντίνος Πολιτώφ
 • Αθανάσιος Νινολάκης
 • Νικόλαος Παπαδάκης
 • Κωνσταντίνος Χαβρές
 • Αικατερίνη Πανηγυράκη-Γαλάνη
 • Μίνως Ησυχάκης
 • Ιωάννης Ηλιάκης
 • Παναγιώτης Μαλινάκης
 • Ευτύχιος Νικολιουδάκης
 • Εμμανουήλ Σκουλάς
 • Γεώργιος Ανδρονικολάκης
 • Μιχαήλ Κοκολινάκης
 • Μαρία Βλασοπούλου
 • Αγλαΐα Κυρμιζάκη
 • Κυριάκος Πετρόχειλος
 • Στυλιανός Πιστολάκης
 • Χαρίλαος Λυγιδάκης
 • Εμμανουήλ Βαρδινογιάννης
 • Μανούσος Μανουσάκης

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΜΑΣ;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εγγραφές μελών

Η Εταιρεία αποτελείται από τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Τακτικά μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με μυστική ψηφοφορία και πλειονότητα των 2/3 του αριθμού των μελών αυτού, κατόπιν έγγραφης αίτησης των υποψηφίων. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση δύο τουλάχιστον τακτικών μελών, από τα πρόσωπα που κατοικούν εκτός της έδρας της Εταιρείας και τα οποία μπορούν να συντελέσουν στην ευόδωση των σκοπών της. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται όπως και τα αντεπιστέλλοντα, για την έξοχη κοινωνική θέση ή επιστημονική αξία τους, που μπορούν να προστατεύσουν και να προάγουν με οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς της Εταιρείας. Η εγγραφή των τακτικών μελών στο μητρώο της Εταιρείας γίνεται μετά την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και την έκδοση του σχετικού διπλοτύπου, των δε αντεπιστελλόντων και επίτιμων μελών μετά την έγγραφη αποδοχή της εκλογής τους.

Συνδρομές

Τα τακτικά μέλη καταβάλλουν στην Εταιρεία δικαίωμα εγγραφής (10€) και ετήσια συνδρομή (20€). Τακτικό μέλος διαγράφεται από τα μητρώα της Εταιρείας τρεις μήνες από τη λήξη του έτους για το οποίο δεν κατέβαλε τη συνδρομή του και έπειτα από έγγραφη υπόμνηση. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη προσφέρουν στην Εταιρεία ετήσια εισφορά που καθορίζουν τα ίδια τα μέλη. Τα επίτιμα μέλη δεν υποχρεώνονται στην καταβολή συνδρομών ή εισφορών.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση από τα τακτικά μέλη που κατοικούν στην περιφέρεια της έδρας της Εταιρείας. Οι Νομοί Λασιθίου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου είναι δυνατό να αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον τα μέλη της Εταιρείας σε καθένα από τους Νομούς αυτούς υπερβαίνουν τα τριάντα, με αντιπρόσωπο που διαμένει στα Χανιά και υποδεικνύεται από τα εγγεγραμμένα μέλη καθενός Νομού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά διετία και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τρία μέλη που εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίασή του με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα κι εκτάκτως όσες φορές προκύψουν επείγοντα θέματα κατά την κρίση του Προέδρου ή τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο κατάλογος των θεμάτων προς συζήτηση καταρτίζεται από τον Πρόεδρο. Θέματα μπορούν να προτείνουν οι Σύμβουλοι εγγράφως ή και ομάδα από δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών ή αντεπιστελλόντων μελών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023-2025

Πρόεδρος

Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη - Αρχαιολόγος

Αντιπρόεδρος

Ευγενία Παπαϊωάννου - Φιλόλογος Αγγλικής γλώσσας, ΜΑ Θεωρητικής Γλωσσολογίας

Γραμματέας

Δρ. Σόνια Κωνσταντινίδου - Αρχαιολόγος

Ταμίας

Γεώργιος Μουντογιαννάκης - Φιλόλογος

Μέλος

Αλεξάνδρα Μελεμενή - Φιλόλογος

Μέλος

Παντελάκη Μαριλένα - Αρχαιολόγος, Μουσειοπαιδαγωγός

Μέλος

Ευαγγελία Σερδάκη - Φιλόλογος Αγγλικής γλώσσας

Η ΣΤΕΓΗ ΜΑΣ

Τα γραφεία, η Βιβλιοθήκη και το Εκθετήριο Λαογραφικής Συλλογής της εταιρείας στεγάζονται σε πρόσφατα ανακαινισμένο και επιπλωμένο κτίριο τριών επιπέδων στο Καστέλλι της παλιάς πόλης, του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί δωρεάν στην ΙΛΑΕΚ από το Δήμο Χανίων.
Στέγη ΙΛΑΕΚ
Γραφεία
Αναγνωστήριο
Αίθουσα συσκέψεων
Το εκθετήριο
Γραμμόφωνο
Φωτογραφική μηχανή
Η αυλή