Το εκθετήριο

Τμήμα του Εκθετηρίου Λαογραφικής Συλλογής.