Φωτογραφική μηχανή

Φωτογραφική μηχανή από τη λαογραφική συλλογή.