Ανασκαφή μινωϊκού ανακτορικού κέντρου στο λόφο Καστελλίου των Χανίων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 12ης Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 17 Ιουλίου 2023 ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη
Αντιπρόεδρος: Ευγενία Παπαϊωάννου
Γραμματέας: Σόνια Κωνσταντινίδου
Ταμίας: Μουντογιαννάκης Γεώργιος
Μέλος: Μελεμενή Αλεξάνδρα
Μέλος: Παντελάκη Μαριλένα
Μέλος: Σερδάκη-Χιωτάκη Ευαγγελία
Αναπληρωματικό μέλος: Άννα Μακράκη-Καρέλα.

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν ο Χαρτζουλάκης Ιωσήφ και η Μαριάνα Καβρουλάκη.
Αναπληρωματικό μέλος: Γεωργουδάκης Γρηγόριος.

Η Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας                                                              

Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη                   Σόνια Κωνσταντινίδου