Ανασκαφή μινωϊκού ανακτορικού κέντρου στο λόφο Καστελλίου των Χανίων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή της ΙΛΑΕΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 12ης Ιουλίου 2023, […]