Όψη των γραφείων της ΙΛΑΕΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 7ης Ιουλίου 2021,συγκροτήθηκε σε σώμα στις 9 Ιουλίου 2021 ως εξής:

Πρόεδρος: Σταυρούλα Μαρκουλάκη.
Αντιπρόεδρος: Ευγενία Παπαϊωάννου.
Γραμματέας: Ευαγγελία Σερδάκη – Χιωτάκη.
Ταμίας: Αλεξάνδρα Κουρουτάκη.
Μέλος: Σόνια Κωνσταντινίδου.
Μέλος: Γρηγόρης Γεωργουδάκης.
Μέλος: Θεανώ Σεργάκη
Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάννα Χαλκιαδάκη.

Την Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελούν ο Χαρτζουλάκης Ιωσήφ και η Ευαγγελία Βαρδάκη.
Αναπληρωματικό μέλος: Βασίλης Χαρωνίτης.

Η Πρόεδρος                                                 Η Γραμματέας                                                              

Σταυρούλα Μαρκουλάκη                          Ευαγγελία Σερδάκη – Χιωτάκη