Εκλοαπολογιστική Συνέλευση

Προς τα μέλη της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης

Καλείσθε σε τακτική γενική  εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Πλατεία Αγίου Τίτου, Λόφος Καστέλλι, Χανιά) τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, στις 18:30, και, αν δεν υπάρξει απαρτία, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 (την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο), με τα εξής θέματα: 

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2020 (και έγκρισή τους)
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2021  (και έγκρισή του)
  4. Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή
  5. Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε ή τεθούν από τα μέλη

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή θα τεθούν στη Συνέλευση.
  2. Η συμμετοχή όλων των μελών στη Συνέλευση είναι επιβεβλημένη.
  3. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να προμηθευτούν τις εκδόσεις της ΙΛΑΕΚ την ημέρα της Συνέλευσης σε συμβολική τιμή.
  4. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν θα εμποδίσουν την πραγματοποίηση της γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος                                                   Ο γραμματέας

Ευγενία Παπαϊωάννου                               Κώστας Μουτζούρης