Εκλοαπολογιστική Συνέλευση

Προς τα μέλη της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης

Επειδή η τακτική γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί δεν υπήρξε απαρτία, αυτή θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας (Πλατεία Αγίου Τίτου, Λόφος Καστέλλι, Χανιά) την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, στις 18:30με τα εξής θέματα: 

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2020 (και έγκρισή τους)
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Οικονομικός προϋπολογισμός 2021  (και έγκρισή του)
  4. Αρχαιρεσίες για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική Επιτροπή
  5. Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε ή τεθούν από τα μέλη

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή θα τεθούν στη Συνέλευση.
  2. Η συμμετοχή όλων των μελών στη Συνέλευση είναι επιβεβλημένη.
  3. Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να προμηθευτούν τις εκδόσεις της ΙΛΑΕΚ σε συμβολική τιμή την ημέρα της Συνέλευσης.
  4. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες δεν θα εμποδίσουν την πραγματοποίηση της γενικής Συνέλευσης. Υπάρχει η δυνατότητα η συνέλευση να πραγματοποιηθεί στην αυλή της ΙΛΑΕΚ.

Η Πρόεδρος                                                  H Γραμματέας

Ευγενία Παπαϊωάννου                               Αλεξάνδρα Κουρουτάκη