Γενική Συνέλευση

Τακτική γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 2023

Προς τα μέλη της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης. Καλείστε σε τακτική γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί […]

Εκλοαπολογιστική Συνέλευση

Τακτική γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση

Προς τα μέλη της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης Επειδή η τακτική γενική εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 28ης Ιουνίου δεν […]