Κρητική Εστία – Τόμος 11

15,00

ISSN: 1105-5022
Έτος έκδοσης:
2006
Σελίδες: 428
Διαστάσεις:
Εξώφυλλο: 
μαλακό
Διδακτορική διατριβή: Ευαγγελία Τζαγκαράκη
Εισηγήτρια: Καθ. Αγγελική Πιλάλη, Α.Π.Θ.

Κωδικός προϊόντος: KEpDv11y06 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Περιγραφή

Ευαγγελία Τσαγκαράκη, Σφραγίσματα με παραστάσεις ανθρώπινων μορφών: Συμβολή στη μελέτη του διοικητικού συστήματος της νεοανακτορικής Κρήτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • ΠΡΟΛΟΓΟΣσελ. 5-8
 • ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ, σελ. 9-11
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗσελ. 13-29

ΜΕΡΟΣ Α

 • ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΩΝ: σελ. 31-86
 • i) “Σφραγίσματα με επίπεδη βάση”, σελ. 35-45
 • ii) “Σφραγίσματα με μία οπή ανάρτησης”, σελ. 46-56
 • iii) “Σφραγίσματα με δύο οπές”, σελ. 56-62
 • iv) Noduli, σελ. 62-71
 • v) Δισκία, σελ. 71-79
 • vi) “Σφραγίσματα αντικειμένων”, σελ. 79-83
 • vii) Ετερόκλητα διοικητικά τεκμήρια, σελ. 83-84

ΜΕΡΟΣ Β

 • ΝΕΟΑΝΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ: σελ. 87-151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Γεωγραφική και χωρική κατανομή, σελ. 89-151
 • Α.1. Αγ. Τριάδα, σελ. 90-99
 • Α.2. Γουρνιά, σελ. 99-106
 • Α.3. Κάτω Ζάκρος, σελ. 106-116
 • Α.4. Κνωσός, σελ. 116-128
 • Α.5. Παλαίκαστρο, σελ. 128-133
 • Α.6. Πύργος Μύρτου, σελ. 133-136
 • Α.7. Σκλαβόκαμπος, σελ. 136-139
 • Α.8. Χανιά, σελ. 140-146
 • Α.9. Συμπεράσματα, σελ. 146-151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Τυπολογία σφραγισμάτων, σελ. 153-177
 • Β.1. Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων, σελ. 153-174
 • Β.2. Συμπεράσματα, σελ. 175-177
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Τύποι σφραγίδων, σελ. 179-214
 • Γ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ. 179-182
 • Γ.2. Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων, σελ. 182-202
 • Γ.3. Οι λεγόμενες “Look-alike ” σφραγιστικές επιφάνειες με ΠαρΑνΜ, σελ. 203-206
 • Γ.4. Σχέση σφραγίδας και χρήστη, σελ. 206-207
 • Γ.5. Συμπεράσματα, 207-214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Οι παραστάσεις με ανθρώπινες μορφές, σελ. 215-279
 • Δ.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ. 215-216
 • Δ.2. Γεωγραφική κατανομή του συνόλου, σελ. 216-227
 • Δ.3. Τα είδη των παραστάσεων: Κατανομή και ερμηνευτική προσέγγιση, σελ.. 227-272
 • Δ.3. α) Σκηνές ταυροκαθαψίων, σελ. 227-234
 • Δ.3. β) Παραστάσεις ανθρώπινης μορφής και ζώου, σελ. 234-240
 • Δ.3. γ) “Λατρευτικές” σκηνές, σελ. 240-246
 • Δ.3. δ) Παραστάσεις μεμονωμένων ανθρώπινων μορφών, σελ. 246-250
 • Δ.3. ε) Σκηνές πομπών, σελ. 250-253
 • Δ.3. στ) Σκηνές πάλης/μονομαχίας, σελ. 254-256
 • Δ.3. ζ) Σκηνές κυνηγιού, σελ. 256-259
 • Δ.3. η) Παραστάσεις ανθρώπινης μορφής σε βάρκα, σελ. 259-260
 • Δ.3. θ) Σκηνές άρματος με αρματηλάτη, σελ. 261-262
 • Δ.3. ι) Σκηνές με δύο ανθρώπινες μορφές σε ασαφή δραστηριότητα, σελ. 262-264
 • Δ.3. κ) Λοιπές παραστάσεις, σελ. 264-272
 • Δ.4. Συμπεράσματα, σελ. 272-279
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Η συμβολή της μελέτης στην ανασύνθεση του διοικητικού-πολιτικού συστήματος, σελ. 281-312

ΜΕΡΟΣ Γ

 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, σελ. 315-377
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ, σελ. 379-383
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, σελ. 384
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 385-417