Η Κρητική Επανάστασις 1866-1869

25,00

ISSN: 
Έτος έκδοσης:
1983
Σελίδες: 613
Διαστάσεις:
Εξώφυλλο: 
μαλακό
Συγγραφέας: Ιωάννης Π. Μαμαλάκης
Επιμέλεια έκδοσης: Γεώργιος Δ. Καψωμένος

Κωδικός προϊόντος: BKwIMtCRy83 Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

 

Έργο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών με έπαθλο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Χάρτης της Κρήτης, σελ. 15
 • Βραχυγραφίαι, σελ. 17
 • Πρόλογος του συγγραφέως, σελ. 19
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 • α) Η Κρήτη κατά τον απελευθερωτικόν αγώνα του 1821-1830, σελ. 21-23
 • β) Η Κρήτη υπό την Αιγυπτιακήν εξουσίαν, σελ. 24-26
 • γ) Η Κρήτη και αι μεταρυθμίσεις της Υ. Πύλης, σελ. 27-31
 • δ) Τα εν Ελλάδι, σελ. 32-40
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ: Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
 • Μέρος Πρώτον: Τα προηγηθέντα της κυρήξεως της ενώσεως μετά της Ελλάδος και η κήρυξις ταύτης, σελ. 41-71 
 • Μέρος Δεύτερον: Τα μετά την κήρυξιν της Ενώσεως της Κρήτης μετά της Ελλάδας, σελ. 72-114
 • Μέρος Τρίτον: Τα μετά την ολοκαύτωσιν του Αρκαδίου, σελ. 115-140
 • Μέρος Τέταρτον: και άλλαι προσπάθειαι προς επίτευξιν του σκοπού της εξεγέρσεως των Κρητών και αι αντιδράσεις της Υ. Πύλης, σελ. 141-166
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
 • Μέρος Πρώτον: Σπουδαίαι ενέργειαι των εν Ελλάδι και αι πρώται συνέπειαι τούτων, σελ. 167-206
 • Μέρος Δεύτερον: Ο Ομέρ Πασάς εις Κρήτην, σελ. 207-232
 • Μέρος Τρίτον: Η διπλωματική δραστηριότης, ενώ ο Ομέρ Πασάς προσπαθεί να καταπνίξη την επανάστασιν εν Κρήτη, σελ. 233-248
 • Μέρος Τέταρτον: Από της διακοπής των εχθροπραξιών υπό των Τούρκων μέχρι της πτώσεως της κυβερνήσεως Αλεξ. Κουμουνδούρου, σελ. 248-290
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ: Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
 • Μέρος Πρώτον: Τα μετά την απομάκρυνσιν του Αλ. Κουμουνδούρου από την κυβέρνησιν, σελ. 291-320
 • Μέρος Δεύτερον: Η διπλωματική κίνησις περί την συνεχιζόμενην επανάστασιν των Κρητών, σελ. 321-355
 • Μέρος Τρίτον: Η παρά τάς εξ Ελλάδος ενισχύσεις περαιτέρω επιδείνωσις της θέσεως των επαναστατών, σελ. 356-385
 • Μέρος Τέταρτον: Διάφοροι ενέργειαι προς ενίσχυσην της επαναστάσεως και πρόληψιν της καταρεύσεως, σελ. 386-412
 • Μέρος Πέμπτον: Το θλιβερόν τέλος της επαναστάσεως, σελ. 413-432
 • Μέρος Έκτον: Διακοπή και αποκατάστασις των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος και Τουρκίας, σελ. 433-455
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 • α) Το κλείσιμον των λογαριασμών των Επιτροπών, σελ. 456-457
 • β) Τελειωτικός επαναπατρισμός των προσφύγων, σελ. 458-459
 • γ) Συνταξιοδότησις Κρητών από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν, σελ. 460-464
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, σελ. 465-471
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 • Αναφορά προς τον Σουλτάνον 14 Μαΐου 1866, σελ. 472-476
 • Υπόμνημα προς τας τρεις Μεγάλας Δυνάμεις 15 Μαΐου 1866, σελ. 477-479
 • Ο Οργανικός Νόμος της Κρήτης 1868, σελ. 480-484
 • Γενική Συνέλευσις των Κρητών, σελ. 485-488
 • Επίθεμα, σελ. 489-578
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, σελ. 579-588
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ, σελ. 589-605
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, σελ. 607-613