Στέγη ΙΛΑΕΚ

Το κτίριο

Εξωτερική όψη του κτιρίου που στεγάζει την ΙΛΑΕΚ από την πλατεία Αγ. Τίτου.

Η αυλή

Η αυλή

Το κτίριο από την πλευρά της αυλής.